Lida Kampanyaları Lida Sipariş Lida İletişim Lida Meizi Çay

Archive for Ağustos, 2010


Zayıflatan Tablet Lida Yosun Kapsülü

Lida kullananlar bildiğiniz gibi insan vücudu kuvantum mekanik bedendir. Her organ, doku ve sistem, kuvantum titreşimcikleriyle kan aracılığıyla damarlardan bütün bedene işaretler iletir. Yani her birimin kendine özgü bir titreşimi, ipucu vardır. Ayurveda’da hekim, üç parmağını kullanarak, hastasından çeşitli düzeylerde aldığı özel titreşimleri Ayurvedik yorumdan geçirir ve o kişinin geçmişini, şimdiki durumunu ve gelecekte oluşma ihtimali olabilecek dengesizliklerini saptar.

Lida hapı bir Ayurveda hekiminin özellikleri: İyi bir Ayurveda hekimi, beden ve ruhsal yapıya zarar verecek kötü alışkanlıklardan arınmış, temiz, doğa yasalarıyla uyum içerisinde yaşayan bir kişi olmalıdır. Ayurveda hekimliğinin, günümüzdeki klasik hekimlikten belki de en önemli farkı, hasta ile hekim arasında manevi nitelikte sıcak bir ilişkiyi sağlamasındadır. Bir hekim ve hastası arasında eğer karşılıklı sevgi ilişkisi yoksa, ikisi arasında iyileşmeyi sağlayacak olan bilgi ve enerji akışının köprüsünün kurulması çok zordur. Klasik anlamda ileri derecedeki gelişmiş teşhis yöntemleri, hasta ve hekim arasında mekanik, kopuk bir ilişki oluşturur.

Lida form fakat Ayurveda’da. bu teşhis yöntemleri kullanılmış olsa bile hekim-hasta arasında yakın bir temas sağlanması gereklidir. Sadece bu özel bağın kurulmuş olması da yetmez. Enerji ve doğru bilgi aktarımı için Ayurveda hekiminin yeterli bilgi ve pozitif enerjiye de sahip olması gerekir. Dolayısıyla buzdağının su üstünde kalan kısmıyla değil, asıl büyük kütle olan, su altındaki kısmıyla uğraşıp, hastalığı çok daha derinden çözmeliyiz.

Kendinizi Lida ile Daha iyi Hissedin

Lida hapı günümüzde çoğu insan gibi, hekimlerin, özellikle hastanelerde çalışan hekimlerin çok zor koşullar altında çalışmaları, bizzat kendilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Hastayla ruhsal ve bedensel teması nabız teşhisi, elle muayene kaybetmekte, kendilerindeki iyileştirici gücün farkında olamamaktadırlar. Bu  gücü, yüksek ve pozitif tutmak, hastalarına akıtmak yerine, sadece ilaçla tedaviye yönelmektedirler. Bu da, insanın, manevî boyutunun atlanması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak yapılan tedaviler yüzeysel kalmaktadır.

Lida diyet kapsülü Ayurveda’nın ilk zamanlarında, her hastalık Ayurveda’yla tedavi ediliyormuş. Ayurveda’nın kendine göre cerrahi yöntemleri de varmış. Fakat günümüzde batı teknolojisi o kadar ilerde ki, Ayurveda’mn cerrahî yöntemleri kullanılmıyor. Günümüzün Batılı bilim adamları Ayurveda cerrahi yöntemlerini incelediklerinde o zamanının koşullarına göre oldukça ileri bir yaklaşım sergilediğini söylemektedirler.

Ayurveda’nm esas amacı insanları cerrahîye götürmeden sağlığını korumaktır. Bir safra ya da böbrek taşı, baypas, apse ve benzeri cerrahî bozukluklar, yanlış yaşam, hatalı beslenme ve stres gibi durumların. Dosha ve subdosha’lardaki dengesizlik kendisini nasıl belli eder? Ayurveda’nm bakış açısına göre hastalıkların bir sistem dengesizliğinden kaynaklandığını kavramakta zorluk çeken hastalarıma verdiğim bir örnek var.

Lida kullanan kişiler evinizin oturma odasını su bastığını düşünün. Odanızı, eski haline döndürmek için başvurduğunuz bir kişi size pek çok öneride bulunabilir. Halıyı sıkın, dışarıya asın, koltukların döşemesini değiştirin, parkeleri kurutup cila yapın, pencereleri açın, odayı havalandırın, motor getirip suyu boşaltın gibi öneriler… Fakat su dışarıdan gelmeye devam etmektedir, belki oturma odasının kapısının altına bir set çekerek, engelleyici maddelerle suyu durdurabiliriz.

Diyet Hapları ve Lida Tableti

Diyet Hapları ve Bunlara Alternatif Lida TabletiLida hapı peki, artık odaya giremeyen ama gelmeye devam eden, durmayan su belki de yan taraftaki diğer odaya girecektir. Gene benzer olaylar yaşanacak ve bu kez diğer odayı düzeltmek için aynı şeyler önerilecektir. Belki de, taşan su giderek diğer katları da etkileyecektir. Yani bozulan bir denge, kökten düzeltilmedikçe, yüzeysel olarak ele alındıkça, bir organ tedavi edilse bile diğer organlar zamanla olumsuz etkilenecektir. Hatta, oluşan dengesizlik bedende sınırlı kalmayıp diğer bireyleri de etkileyebilecektir.

Lida kullananlar oysa Ayurveda, olaya önce yüzeyden değil derinden bakıyor. Yani banyoya gidip açık kalan çeşmeyi kapatıyor veya lavabonun deliği tıkanmışsa tıkanıklığı gideriyor. Hastalığı kökten çözüyor. Detaylarla uğraşmaya, gereksiz masraflara, kurutma makinesine, su pompasına hiç gerek duymuyor. Tabii bu, insanı doğayla bir bütün olarak ele alan felsefenin bakış açısıdır. Burada tek tek odalarla uğraşan teknisyenleri suçlamak yanlış olur. Çünkü o, suyun taşma merkezinin başka bir yerde olabileceğini bilmiyor; aldığı eğitim böyle bütünsel bir bakış açısı vermiyor.

Lida form günümüzde insanlar sağlık problemlerine bir çözüm bulma umuduyla çeşitli branşlarda uzmanlaşmış doktorlara veya sağlık kuruluşlarına başvurmaktadırlar. Gidilen her uzmanlık bölümünde, kişiye birçok teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanmakta, sonuçta pek çok ilaç denenmektedir. Örneğin başvurulan kulak burun boğaz uzmanı hastayı, alerji uzmanına göndermekte, alerji uzmanı, göğüs uzmanına göndermekte, hasta dolaşıp durmaktadır. Haklı olarak her gidilen doktor veya sağlık kuruluşu kendi bakış açısı ve uzmanlığına göre hastaya, birçok değişik ilaç vermektedir. Oysa insanı organ, doku vb gibi dar çerçevelerde değil, bütünsel bir işleyiş mekanizması olarak geniş bir çerçevede ele almak gerekir.

Lida ile Zayıflayanların Yorumları

Lida zayıflama hapı bu enerjiler meditasyon yapan kişinin meditasyona girebilmesini ve orada kalabilmesini kolaylaştırır. Aynı sebeple, titreşimlerin bütünlüğünü korumak için, asanayı başka birinin kullanması hatta ellemesi bile doğru olmaz.

Lida diyet kapsülü kişi kendine en iyi gelen, kendini en rahat hissettiği, dikkatini en kolay toplayabileceği bir pozisyonda oturmalıdır. Yogilersidha asanayı sağ bacak sol bacak üstüne atılır, sol topuk anüs ve özel bölge arasına yerleştirilir, kuyruksokumuna hafif bir basınç uygulanır ya da lotus pozisyonunu , tercih ederler. Omurga daima yere dik olmalıdır. Eğer rahatsızlık duyulursa, asananın üzerine oturmak için küçük bir yastık konulabilir. Yastık pamuk veya yün olabilir ama asla sentetik olamamalıdır. Dizler her zaman yere değmelidir.

Meditasyon yapan kişi artık sağ burun deliğini kapatıp bire kadar sayarak soldan nefes alır, dörde kadar sayarken nefesini tutar ve ikiye kadar sayarak sol burundan nefes verir. Sonra aynısını diğer yönde uygular, solu kapatıp sağdan nefes alarak başlar. Bu döngüye, kişi her iki burun deliğinden de aynı anda nefes alabilene kadar devam edilir. Nefeste sağlanan bu denge hali meditasyona yardımcı olur.

Lida etkileri meditasyon yapan kişi, yüzünün   yirmi sekiz santimetre ilerisine, göz seviyesine koyduğu ghee lambasını yakar. Normalde gün boyunca alınan nefeslerde burun deliklerinden biri hakimdir.

Doğal ilaçlar ve Lida Farkı

Lida etkileri nefesler dengelenip her iki burun deliğinden de eşit olarak nefes alındığında bedendeki enerjiler dengelenir. Bu durumda enerji shushumma’dan, omuriliğin merkez kanalından yukarı, beyne doğru akar. Bu bulgular ortaya çıkmasın diye aynı maddenin alınmasına devam etmektir.

Alkol veya madde kullanmaya bir kez başlayınca duramamak. Kendi koyduğu sınırları aşmak. Başka aktivitelere ayrılan zamanı kısmak. Alkol veya madde kullanmaya veya elde etmeye aşırı zaman harcamak. Ruhsal ya da fiziksel sağlığın kötüleştirmesine rağmen kullanmaya devam etmek.

Lida zayıflama kapsülü yoksunluk Dönemi: Uzun süreli alkol veya madde kullanımından sonra maddenin aniden azaltılması ya da bırakılması halinde ortaya çıkan birtakım fiziksel ve ruhsal çekilme belirtileri ile karakterize bir dönemdir. Bu dönemde görülen bulgu ve belirtiler, kullanılan maddenin cinsine, tüketilen miktara, kullanım süresi ve şekline göre değişir. Hekim müdahalesi ve hastane tedavisi gerekebilir. Uzun süreli ve yüksek dozda alkol veya madde kullanımından sonra kişinin bırakma niyeti olursa öncelikle bir hekime danışılması önerilir.

Lida diyet hapı zehirlenme (Entoksikasyon): Sarhoşluk durumu olarak bilinen bu tablo, kullanılan maddeye bağlı olarak kötü uyum göstermeye neden olan istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasıdır. Yalnız bir davranışın kötü uyum özellikleri taşıyıp taşımadığını davranışın sergilendiği topluma ve çevreye göre değerlendirmek gerekir.

Örneğin alınan alkol kişiyi biraz konuşkan hale getirip sosyalleşmesine neden oluyorsa ya da bir aile toplantısında hafif denetimsiz kılıyorsa bunu kötü uyum  gösteren davranış olarak değerlendirmememiz gerekir. Ama aynı davranışlar resmi toplantılarda uygunsuz olabilir.